Het Effect van vitamine D op Testosteron

Wat is het effect van vitamine D op testosteron

vitamine d testosteronEr zijn verschillende onderzoeken die gunstige resultaten hebben kunnen aantonen met vitamine D op het testosteron bij mannen. We kunnen er daarom van uitgaan dat vitamine D testosteron gaat verhogen. We hebben allemaal wel eens een periode in ons leven waar we met minder testosteron te maken krijgen. Dit kan door een gebeurtenis zijn die ons heeft geraakt of kan door de gevolgen van stress of overgewicht verminderd zijn.

Onderzoeken hebben aangetoond dat mannen met een vitamine D tekort ook vaak een laag testosteron hebben. Omgekeerd hebben onderzoeken ook kunnen aanduiden dat mannen met een laag testosteron ook vaker een laag vitamine D gehalte in het bloed hebben. Dit liet onderzoekers even nader te bekijken wat de effectieve werkingsmechanismen achter dit verband zijn. En op welke manier vitamine D invloed heeft op het testosteron bij mannen.

We weten dat in de winterperioden bijna 90% van de mensen te maken heeft met een gebrek aan deze vitamines. Maar ook tijdens de zomer zijn er heel veel mensen met een gebrek. Men gaat ervan uit dat zeker meer dan 60% van de mensen in onze landen ook in de zomer met een gebrek aan de stof te maken hebben. Ook al hebben we toegang tot de zon, en kunnen we met slechts enkele minuten blootstelling aan de zon reeds de dagelijkse aanbevolen dosis aanmaken. Toch hebben nog steeds een groot gedeelte van de mensen te maken met een tekort.

Het vitamine D gehalte verhogen zal bij bijna alle mannen leiden tot een hoger testosteron. Het is dus logisch dat we kunnen vaststellen dat we het testosteron kunnen verhogen met vitamine D. We moeten hier echter wel meteen duidelijk stellen dat deze verhoging er komt doordat we met een tekort aan de vitamines te maken hebben. Wanneer we de aanbevolen hoeveelheid halen, dan zal de stijging van testosteron niet verder oplopen.

Wetenschappelijke bewijzen voor het verband tussen testosteron en vitamine D

Laag testosteron en hoger BMI

Het volgende onderzoek werd uitgevoerd met 824 mannen en dateert uit 2014. Men ging het bloed analyseren, daarbij ook het testosteron en het risico op een hartziekte werd onder de loep genomen. Men stelde vast dat 70% van de mannen een vitamine D gebrek hadden, waarvan zelfs 11% een supplement namen. De mannen met een gebrek hadden een hoger BMI en hadden een lager testosteron. Het risico op hartziekten ging ook stijgen. Men stelde vast uit dit onderzoek dat het belangrijk is bij een laag testosteron, om eerst en vooral na te gaan of het vitamine D gehalte nog optimaal is. Omdat we daardoor het risico op hartziekten, overgewicht en dus laag testosteron verhogen. (1)

vitamine d tekort hoog bmi

Studie met 3.333 IU per dag

In het tweede onderzoek gingen we kijken of een supplement er ging voor zorgen dat we te maken krijgen met een hoger testosteron. Gezonde mannen met overgewicht kregen een dieet voorgeschoteld, waarbij ze ook moesten elke dag 3.333 IU per dag gebruiken via het supplement. Dit onderzoek duurde in totaal één jaar. De mannen startten met een laag vitamine D gehalte, ze hadden ook relatief weinig testosteron. De mannen waren echter in de groep tussen de 20 en 50 jaar oud. De vitamine D waarden gingen duidelijk stijgen in het bloed door het supplement te gebruiken. Het testosteron ging daarbij ook gaan stijgen. We zagen een duidelijke verhoging van het testosteron wanneer de vitamine D waarden gingen stijgen. Terwijl we in de groep die een placebo kreeg geen enkele stijging konden opmerken. (2)

Testosteron en vitamine D zijn gelijk evenredig

Het derde onderzoek werd gedaan bij 1.362 mannen. Ze werden onderzocht op het risico voor prostaatkanker waarbij ook hun testosterongehalte werd bekeken. Men stelde vast dat de mannen met een hoger vitamine D gehalte ook hogere testosteronwaarden hadden. Een lager gehalte weerspiegelde zich in een lager testosterongehalte. Waaruit men dus kon vaststellen dat er duidelijk een verband bestaat tussen de twee belangrijke hormonen. Men kon hier echter niet meteen het werkingsmechanisme vaststellen. (3)

Conclusie

vitamine d supplementWe zien dus dat er duidelijk een verband bestaat tussen de vitamine D waarde in het bloed en de hoeveelheid testosteron die beschikbaar is in het lichaam. We zien ook dat overgewicht hier vaak mee te maken heeft.

Mannen met overgewicht hebben eerder de neiging om minder vitamine D op te nemen en daardoor ook een verhoogd risico op een laag testosteron. Verder hebben mannen met overgewicht ook meer aromatase, dat betekent dat er meer testosteron zal worden omgezet in oestrogeen. Het vermijden van overgewicht zal dan ook helpen in het preventief voorkomen van een vitamine D tekort.

Ook Interessant

Leave a Comment

÷ one = 10