Depressie door vitamine D tekort?

vitamine d depressie

Wat heeft vitamine D met depressie te maken?

vitamine d tekort depressieEr zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken die een verband hebben aangetoond tussen vitamine D en depressie. Dat zou grotendeels ook kunnen verklaren waarom meer mensen last hebben van depressie in winterperioden, dan in de zomer. Omdat we dan minder zonlicht hebben en dus ook minder via onze huid kunnen aanmaken.

Depressie komt steeds vaker voor. We worden geteisterd door negatieve gedachten. We voelen ons eenzaam, neerslachtig en emotioneel zeer kwetsbaar. We hebben het gevoel dat niemand ons begrijpt en niemand ons kan helpen. Dit kan vaak maanden duren zonder dat we maar enige uitweg zien.

Het kan in bepaalde gevallen zo erg worden dat we onze normale activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. In onze landen zijn steeds meer mensen langdurig ziek op het werk als gevolg van ernstige depressiviteit.

Depressie heeft een groot aantal oorzaken. We kunnen met depressiviteit sukkelen wanneer we iemand dierbaar hebben verloren. Of we kunnen depressief worden als gevolg van financiële problemen. Het is echter de vatbaarheid voor depressie die bij elk afzonderlijk verschillend is. Sommige mensen hebben een verhoogde gevoeligheid om depressief te worden. En dat is nu net wat we met vitamine D zouden kunnen bestrijden.

Vitamine D en depressie

We hebben een verband kunnen ontdekken tussen een vitamine D tekort en mensen met depressie. Veelal hebben mensen met depressie een lage hoeveelheid vitamine D in het lichaam. En de symptomen van een gebrek aan deze belangrijke stof, zijn nu net dat we ons slechter gaan voelen. Dit komt grotendeels doordat de stof verantwoordelijk is voor de optimale aanmaak van onze neurotransmitters in de hersenen. Serotonine, om specifiek te zijn. Serotonine zal er helpen voor zorgen dat we ons goed voelen. En dat we minder risico lopen op het ontwikkelen van depressieve symptomen.

Deze aanmaak van serotonine zou er kunnen voor zorgen dat we minder risico lopen op een depressie. De meeste medicijnen die worden toegediend aan mensen met een depressie, zijn medicijnen die deze aanmaak op een chemische manier gaan verhogen. Terwijl vitamine D dat dus op een natuurlijke manier kan stimuleren. Vitamine D zou dus een natuurlijke manier kunnen zijn om de symptomen van depressie te verzachten.

Wetenschappelijke studies naar de effecten van vitamine D bij depressie

Het eerste onderzoek waar we het gaan over hebben heeft kunnen aantonen dat de risicogroepen voor een vitamine D tekort, ook net de groepen zijn die het grootste risico lopen op het ontwikkelen van een depressie. Men kon vaststellen dat het verhogen van de hoeveelheid vitamine D in het bloed er ging voor zorgen dat de gemoedstoestand en daarbij ook de mentale weerbaarheid van de deelnemers sterk ging verbeteren. Waarbij het risico op de ontwikkeling van depressie ging dalen. (1)

In het tweede onderzoek kon men duidelijk zien dat er een verband bestaat tussen vitamine D en de ontwikkeling en het functioneren van onze hersenen. Men stelde vast dat een gebrek aan de stof de kans op depressieve symptomen doet toenemen. Al kon men in dit onderzoek geen uitsluitsel geven over de mogelijk werkingsmechanismen achter deze functie. (2)

Het derde onderzoek liet er geen twijfel over bestaan dat vitamine D in verband kan worden gebracht met vitamine D. Mede doordat het grootste deel van de deelnemers te maken had met een gebrek aan de stof. Het toedienen van een supplement liet bij bijna alle deelnemers een daling zien in de intensiteit van de symptomen. Men kon daaruit dus vaststellen dat het gebruiken van vitamine D supplementen ervoor kan zorgen dat de symptomen van depressie gaan dalen. Deze effecten waren even krachtig als de resultaten die werden bereikt bij het gebruik van medicijnen tegen depressie. (3)

Wat kunnen we dan besluiten

vitamine d zonWe kunnen eruit besluiten dat de meeste mensen die last hebben van depressiviteit te maken hebben met weinig vitamine D. Dit is grotendeels te wijten aan het weinige zonlicht die ze krijgen. Het staat echter niet vast of het nu net als gevolg van de depressie is dat ze een vitamine D tekort ontwikkelen. Mensen met depressie hebben vaak de neiging om binnen te blijven en zijn minder actief dan hun medemensen.

Hoewel andere onderzoeken hebben kunnen aantonen dat de mensen met het grootste risico op een vitamine D tekort, ook het grootste risico vormen op een depressie. Dit zou dus ook de link kunnen leggen bij mensen die nog geen depressie hebben ontwikkeld. Men kon vaststellen dat na het nemen van een vitamine D supplement de kans op depressiviteit een stuk lager lag.

Wat kunnen we doen om vitamine D tekort te vermijden?

Een gebrek kunnen we het best vermijden door meer in de zon te verblijven. Dit zal er ook voor zorgen dat we meer serotonine gaan aanmaken. Dit zal niet alleen door de verhoogde aanmaak van vitamine D ontstaan, maar ook door de blootstelling aan licht. Medicijnen die worden gegeven tegen depressie hebben dezelfde serotonine verhogende werking. Het is dus niet zo moeilijk om te zorgen dat de symptomen van depressie kunnen dalen.

Het gebruiken van deze alternatieven hebben minder bijwerkingen te bieden dan de traditionele medicijnen die worden gegeven om de symptomen van depressiviteit te onderdrukken.

Naast het verblijven in de zon kunnen we ook meer vis en zeevruchten eten. Zij behoren tot de betere voedingsbronnen van vitamine D en zullen op die manier ook de hoeveelheid in het lichaam verhogen. Verder kunnen we een supplement gebruiken. Dit zal vooral in de winter van belang zijn omdat we dan via de zon mindere hoeveelheden zullen aanmaken en ook minder blootgesteld worden aan het licht doordat de nachten langer zijn dan de dag. Dit verhoogt ook het risico op een verlaagde hoeveelheid serotonine.

Ook Interessant

Leave a Comment

× 6 = eighteen